Prodajno promocijski center članov Vinarske zadruge Haloze z.o.o., so.p.